Sykehuset i Vestfold HF – Nybygg
NVDPS – Linde, Nybygg for Nordre Vestfold distriktspsykiatrisk senter

Nybygget er utført i to etasjer med noen tek­niske rom lagt i kjelleretasje og med tekniske rom lagt på tak. Nybygget er lagt i terrenget slik at det frem­står som et en-etasjes hus mot Ørsnesalleén med inngang rett inn på 2. etasje-nivå, mens det nederste planet knyttes mot eksisterende anleggs 1.-etasje-nivå. For å oppnå god kommunikasjon mellom ny­bygget og eksisterende bygninger er det byg­get en trinnfri adkomst med rampeløsninger tilpasset universell utforming.

For å få lys inn i bygningens nederste etasje er det lagt en skrå terrengflate mellom dagens parkeringsplass mot vest og nedre  nivå. Inngangen til anlegget blir derfor via Inngangspartiet

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som interiørarkitekt med  helheten av konseptet hos Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter. Hun arbeidet med planløsninger, himlingsplaner, fasader, farge og matrialvalg. Hun hadde også brukerprosessene og deltok fra konseptfasen til ferdigstillelse av prosjektet.

   

    Adresse: Ørsnesalleen,

    Nøtterøy

    År: 2011-2014

    Omfang: 1 620m²

    Arkitekt: Arkitema/ELN

    Oppdrag: Totalentreprise