Akershus Universitetssykehus

Akershus Universitetssykehus er det største i en rekke av nye sykehusprosjekter i Norge og et av de mest moderne i Europa. Det er lagt vekt på at sykehuset ikke skal være en tradisjonell institusjonsbygging, men et vennlig og uformelt sted med åpne og oversiktlige omgivelser som kommer pasienter og pårørende i møte.

De forskjellige avdelinger er ulike med hensyn til dimensjoner, form og uttrykk. Dette er med påp å skape en variert visuell opplevelse, samtidig som det er lett å orientere seg. Det er lagt vekt på å gi dagslys til alle arbeidsplasser, skape utsikt til landskapet og ha kontakt til uteområdene. En glassoverdekkekt hovedgate binder bygningene og sykehusfunksjonene sammen. glassgaten er sykehusets hovedferdselsåre, bygget opp som en serie av torg med ulikt preg og tilknyttet funksjoner som kiosk, apotek,frisør,kirke og kafe. Korte avstander mellom funksjonene, optimal organisering og moderne teknologi frigjør mer tid for personalet til pasienter.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som interiørarkitekt  hos Arkitektfirmaet C.F.Møller. Hun hadde ansvar for fast inventar og tegnet prinsippløsninger for skranker,arbeidstasjoner,sengerom og diverse designelementer. Hun jobbet med standardromskatalogen og var med på å skape helhetsplanen.

 
    Byggherre: Helse Sør-Øst RHF
    Adresse: Nordbyhagen, Norge
    Omfang: 137000 m² (118.000 m²
    nybygg og
    19.000 m² ombygging, 133.000 m²
    sykehusarealer og 10.000 m²
    laboratorier)

 

    År: 2003-2006

    Arkitekt: C.F. Møller

    Foto: Jørgen True / Studie-e