SYKEHUSET I VESTFOLD HF – NYBYGGERI

NVDPS – Linde, Nybygg for Nordre Vestfold distriktspsykiatrisk senter

Nybygget er utført i to etasjer med noen tek­niske rom lagt i kjelleretasje og med tekniske rom lagt på tak. Nybygget er lagt i terrenget slik at det frem­står som et en-etasjes hus mot Ørsnesalleén med inngang rett inn på 2. etasje-nivå, mens det nederste planet knyttes mot eksisterende anleggs 1.-etasje-nivå. For å oppnå god kommunikasjon mellom ny­bygget og eksisterende bygninger er det byg­get en trinnfri adkomst med rampeløsninger tilpasset universell utforming.
For å få lys inn i bygningens nederste etasje er det lagt en skrå terrengflate mellom dagens parkeringsplass mot vest og nedre nivå. Inn­gangen til anlegget blir derfor via en «bro» som bindeledd mellom parkeringsanlegget og nybygget.
Fasadene i bygget viderefører bruk av plater med innslag av vertikale trespiler som kled­ningsmateriale med en rolig materialkarakter med lyse farger som harmoner med de lyse fargene i eksisterende bygning. Enkelte fargeinnslag benyttes i horisontale vindus­bånd og inngansparti.

FAKTA
Adresse: Ørsnesalleen, Nøtterøy
År: 2011-2014
Omfang: 1 620m²
Oppdragsgiver: Sykehuset Vestfold
Arkitekt: Arkitema/ELN
Ingeniør: RIB og RIV: Rambøll Norge AS-Drammen, RIE: Rambøll Norge AS-Tønsberg.
Oppdrag: Totalentreprise