Sykehuset i Vestfold HF

NVDPS Linde, Nordre Vestfold – distriktspsykiatrisk senter – Ombygging

I forbindelse med samlokalisering av døgnfunksjoner for psykiatrien i Vestfold er eksisterende bygningsmasse ombygget. Ombyggingen inkluderer 7 nye sengerom med toalett/bad, inkludert skjermingsrom med sluse, i tillegg til stuer, møterom, medi­sinrom, kontorer og andre støtterom. Eksiste­rende sengefløyer er beholdt.

Konseptet fra Nybygget vidreføres: «Fargeopplevelser langs en sti». Målet har vært å gi pasienter og ansatte positive opplevelser. Inspirasjon til material-og fargevalg er hentet fra naturen med utgangspunkt i fargerike opplevelser på vandring langs en sti. Ved å fargesette sidefeltene ved dører til pasientrom vil rommene få hvert sitt personlige preg. Hvert rom får sin farge, og denne fargen har blitt brukt videre inne på på bad. Korridorer er soner hvor man oppholder seg over forholdsvis kort tid, og man kan dermed tillate seg større grad av farge- og kontrastbruk. I hovedkorridor har krysningspunkter samt inngangsparti fått markerte fargefelt på gulv. Fargen forteller om videre fargebruk i den kryssende korridor/fløy.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som ansvarlig interiørarkitekt med helheten av konseptet  hos Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter. Med alt fra planløsninger, himlingsplaner, riveplaner, dørskjema og farge og matrialvalg.

 

 

    Adresse: Ørsnesalléen, Nøtterøy

    År: 2011-2014

    Omfang: 5150 m²


    Byggherre: Sykehuset Vestfold

    Arkitekt: Arkitema /ELN