Sykehuset i Østfold – Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes er et akuttsykehus med en kombinasjon av både somatikk og psykiatri. Den somatiske delen inneholder akuttmottak, stasjonær operasjon og dagkirurgi, oppvåkning og intensiv, sterilsentral, laboratorium, korttidssengeområde samt alle tilhørende spesialers ambulatorier, kontorer og sengeavsnitt. I den psykiatriske delen finnes allmennpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, lukkete avdelinger, gerontopsykiatri mm. samt tilhørende ambulatorier og kontorer.

Sykehuset blir et nytt velfungerende totalsykehus, som er robust og kompakt i sin disponering, men som samtidig inneholder en optimal logistikk og fleksibilitet. Gjennom sin åpenhet, variasjon og nærvær etableres tillitsskapende rammer, så pasienter, besøkende og personale føler seg høyt prioritert og i trygge rammer. Byggeriet utfolder seg omkring en gjennomgående hovedgate med sengeavdelinger orientert fritt mot utsikten. Det er i gaten sykehuset åpner seg, og det er her de forskjellige funksjonene viser seg for pasientene og besøkende. Gaten er et aktivitetsfylt, offentlig rom med trafikk i mange nivåer og varierte opplevelser for den besøkende – det er samtidig fra gaten at alle avdelinger fordeler seg.

Fra gaten er det, som fra bygningsanleggets øvrige oppholdsrom. en storslått utsikt mot det omkringliggende landskapet. Vennlig og imøtekommende arkitektur, kombinert med en god kontakt til uterommene, understreker bygningsanleggets klare menneskelige intensjoner.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som interiørarkitekt hos Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter. Hun hadde ansvar for barneavdelingen, føde/barsel og nyfødtintensiv og deltok i brukerprosessene.

   

    Adresse: Sarpsborg, Østfold, Norge

    År: 2008-2011

    Omfang: 89 000 m²

    Byggherre: Helse Sør-Øst

    Arkitekt: Arkitema, AART og Eliassen og

    Lambertz-  Nilssen Arkitekter (NO)

    Foto: Arkitema

 

Planutsnitt – Underetasje, barneavdeling

Planutsnitt –  3.etg, føde/barsel og nyfødtintensiv