Sykehuset i Asker og Bærum HF

Ombygging til Dialysepost / nyremedisinsk poliklinikk, Ombygging til mamografienhet

Eksisterende kreftavdeling ved Bærum sykehus er blitt bygget om til ny dialyse­avdeling med plass til 20 pasienter hvor av to i isolat.Det er i tillegg til behandlingsrom blitt etablert undersøkelsesrom, personalrom, kontorer, skyllerom, medisinrom, kjøkken og lager. Prosjektet har også omfattet et nytt vannrenseanlegg og ny gjennomgå­ende sprinkelsjakt.

Prosjektering og bygging er gjort innenfor knappe tidsrammer og på et lavt budsjett. Mye av eksisterende gulvbelegg er beholdt og en del eksisterende laminatdører er blitt malt.
Prosjektet har i tillegg til arkitekttjenester omfattet prosjektering av løs og fast innredning.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som arkitekt/ interiørarkitekt hos Eliassen Lamberz-Nilssen. Hun tegnet konseptet til ny Dialyseavdeling.

   

    Adresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei, Gjettum

    År: 2009

    Omfang: Dialysepost /

    Nyremedisinsk poliklinikk: 600m²,
    Mamografienhet: 60m²

    Byggherre: Sykehuset Asker og Bærum

    Arkitekt: Arkitema ELN