Laboratoriebygningen, Haukeland Universitetssykehus

Laboratoriebygget i ti etasjer står i direkte forbindelse med Haukeland Universitetssykehus og omfatter laboratoriefasiliteter for både universitetet og sykehuset.
Nybygget samler forskningslaboratorier og laboratorier til daglig pasientdiagnostikk. De enkelte etasjene inneholder ulike typer laboratorier, blant annet for høyautomatiserte biokjemiske analyser, mikrobiologi, blodbankfunksjoner og genteknologisk forskning.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som ansvarlig interiørarkitekt hos C.F. Møller med både løst og fast inventar. Hun deltok på brukerprossene og hadde ansvaret for 9 etasjer med kontormiljø. 

   

    Byggherre: Helse Bergen HF

    Adresse: Bergen, Norge

    Omfang: 23000 m². Arealene er  

    fordelt med ca

    12.000 m² kliniske laboratorier og         

    6000 m² forskningslaboratorier

    År: 2005-2008

    Arkitekt: C.F Møller

    Foto: Jørgen True /studie-e